De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg

Kanjertraining

Naast de cognitieve ontwikkeling vinden wij het ook heel belangrijk dat de kinderen zich in sociaal-emotioneel opzicht evenwichtig ontwikkelen. Daarom maken wij al meerdere jaren enthousiast gebruik van de kanjertraining. Deze training heeft een zeer positief effect op de groep als geheel en op de individuele kinderen van de groep.

kanjertraining

Het belangrijkste doel van de kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Subdoelen zijn:
• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
• Versterking van sociale vaardigheden bij leerlingen;
• Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten;
• Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

Als gevolg van de training zal een kind minder last hebben van sociale stress. Ook op langere termijn is het effect van deze training merkbaar. Het blijkt namelijk dat veel kinderen zich na het volgen van de kanjertraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Ook is het zelfvertrouwen van kinderen en de verbale communicatie van stille kinderen toegenomen. De pestproblematiek en de verbale agressie is afgenomen. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

De kinderen moeten zich aan de volgende trainingsafspraken houden:
•      We vertrouwen elkaar;
•      We helpen elkaar;
•      Niemand speelt de baas;
•      Niemand lacht uit;
•      Niemand doet zielig.

De kinderen worden niet attent gemaakt op het lijden/verdriet dat ze veroorzaken, maar worden regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Ze krijgen te horen wat de gevolgen zijn voor hun positie binnen de groep. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten. Daarnaast geven de kinderen elkaar ook complimenten en tips.

Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren. Deze gedragingen zijn te typeren als:

aap “Aapgedrag” De aap denkt negatief over zichzelf en anderen.
tijger “Tijgergedrag” De tijger denkt goed over zichzelf en anderen.
konijn “Konijngedrag” Het konijn denkt negatief over zichzelf en goed over anderen.
pestvogel “Pestvogelgedrag” De pestvogel vindt zichzelf erg goed en de anderen sukkels.

Na afloop van de kanjertrainingen moet het Tijgergedrag zijn toegenomen en Aap-, Konijn en Pestvogelgedrag zijn afgenomen.

De ouders worden de gehele trainingscyclus bij de training betrokken. In les 5 en les 6 gebeurt dit zeer nadrukkelijk. De 5e les bevat vertel- en luisteropdrachten die de ouder en het kind met elkaar op school moeten uitvoeren. Het doel van deze opdrachten is elkaar beter te leren kennen. De 6e les bevat samenwerkingsoefeningen die een groot beroep doen op het onderlinge vertrouwen.

Op www.kanjertraining.nl vindt u meer over de kanjertraining.