De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg

Spellingonderwijs

Wij hebben het spellingonderwijs als speerpunt opgepakt om de resultaten op het gebied van spelling te verbeteren.

Spelling is voornamelijk een auditief gebeuren. Dat wil zeggen dat dit vooral met het gehoor gebeurt. De kinderen horen een woord. Voordat ze dit woord opschrijven, analyseren ze het woord. Dit doen ze door het woord op te delen in zogenaamde klankgroepen. Daarna bekijken ze welke spellingregels zij moeten toepassen. Hoe langer een woord, hoe meer spellingregels zij moeten toepassen.

We besteden veel aandacht aan welke klank je aan het eind van een klankgroep hoort en welke spellingregel er dan van toepassing is. Bijvoorbeeld bij het woord “kippen” hoor je aan het eind van de eerste klankgroep een korte klank (ki...ppen). De regel die je dan moet toepassen is: “Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank, dan schrijf je daarna twee dezelfde medeklinkers”.

De leerlingen krijgen minimaal vier maal per week spelling in de groep. Iedere les beginnen zij met een zogenaamd vijf woordendictee. Alle kinderen moeten dan vijf woorden opschrijven. Dit zijn woorden die al eerder aan de orde zijn geweest. Vervolgens bespreken ze deze woorden klassikaal. Na dit vijf woordendictee krijgen de goede spellers een korte instructie. Daarna gaan zij zelfstandig aan het werk. De andere kinderen krijgen een uitgebreidere instructie. Daarbij staat de leerkracht uitgebreid stil bij een spellingprobleem. Na deze instructie gaan de kinderen met een gemiddeld niveau zelfstandig aan het werk. De zwakkere spellers krijgen vervolgens nog een verlengde instructie. Tijdens de verlengde instructie bespreekt de leerkracht het spellingprobleem nog een keer. De leerling verwerkt de les daarna samen met de leerkracht. Er worden vooral oefeningen uit het werkboek gedaan die bijdragen aan de auditieve ontwikkeling.