De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Schooltijden

We hanteren op school de volgende tijden volgens het continurooster:

 

        Schooltijden volgens continurooster

 

Ochtend

    Pauze

    Middag

Maandag

8.30 – 12.00

    12.00 – 12.45

    12.45 – 14.45

Dinsdag

8.30 – 12.00

    12.00 – 12.45

    12.45 – 14.45

Woensdag

8.30 – 12.30

       

Donderdag

8.30 – 12.00

    12.00 – 12.45

    12.45 – 14.45

Vrijdag

8.30 – 12.00

    12.00 – 12.45

    12.45 – 14.45

In deze situatie eten alle kinderen op school. De groepen 1 – 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 


Organisatie van de pauzes
De middagpauze, waarin de kinderen eten en spelen, is geen lestijd. In de klassen eten de kinderen onder begeleiding van de eigen leerkracht. De leerkrachten zien er op toe dat dit ordelijk verloopt.
Na de lunch spelen de kinderen in twee shifts een half uur buiten (alleen bij heel slecht weer blijven zij binnen). Het personeel, dat geen groep heeft, verzorgt bij toerbeurt pleinwacht.

Deuren open
's Ochtends om 8.20 uur gaan de deuren open. De leerlingen mogen om 8.20 uur naar binnen.

De eerste bel
Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De leerlingen moeten dan naar binnen. De klas van de leerkracht die pleinwacht heeft, blijft buiten totdat hun leerkracht naar binnen gaat.

De tweede bel
Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Dit betekent dat de lessen gaan beginnen.

Voor- of achterplein
De ingang op het voorplein is bestemd voor de leerlingen van de groepen 1 en 2.
Zij mogen door de ouders/verzorgers naar hun klas gebracht worden.

De ingang op het achterplein is bestemd voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.
De ouders nemen hier buiten afscheid.