De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

CBO Zeist

logoCBOZeist

De Stichting scholen voor Christelijk Basis Onderwijs te Zeist e.o., afgekort CBO, beheert een zestal scholen op acht locaties, waaronder CBS De Hoeksteen.

Het CBO is in de loop van de jaren in Zeist ontstaan uit het samengaan van diverse scholen en schoolbesturen.

In Zeist is het CBO de grootste aanbieder van basisonderwijs. Op dit moment zitten er op al haar scholen circa 2000 leerlingen en werken er 195 leerkrachten en onderwijsondersteuners.

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de scholen die onder haar bevoegd gezag staan en opereert tevens als werkgever van het personeel van de aangesloten scholen.

Het meest recente jaarverslag vindt u op de website van CBO Zeist.

CBO is een professionele lerende onderwijsorganisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur bestuurder die ondersteund wordt door drie stafmedewerkers en twee administratief medewerkers. Verder huren we expertise in bij Dyade Onderwijsondersteuning in Utrecht. Ons toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers: mensen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en bereid zijn hier vrije tijd in te steken.

Lidmaatschap van de Besturenraad, de ondersteuningsorganisatie voor besturen van christelijk onderwijs, verzekert het CBO van ondersteuning op juridische -en beleidsmatige vraagstukken.
Lidmaatschap van de Primair Onderwijsraad (PO-Raad) verzekert het CBO van ondersteuning en belangenbehartiging als werkgeversorganisatie voor het Primair Onderwijs.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, mensen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en bereid zijn hier vrije tijd in te steken.

Het CBO streeft er naar om in Bunnik, Odijk en in iedere wijk van Zeist een Protestants Christelijke Basisschool te hebben, zodat er voor ouders (en personeelsleden) voldoende keuzemogelijkheden zijn.

Elke school van de Stichting heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen cultuur. Als je de verschillende scholen naast elkaar zet, zal er sprake zijn van verschillen, maar zeker ook van overeenkomsten. De grootste overeenkomst van deze scholen is, dat het christelijke scholen zijn. Dat betekent dat alle scholen proberen in de praktijk antwoord te geven op de vraag op welke manier bijbelse woorden in daden kunnen worden omgezet. Dit betekent ook dat de scholen samen zoeken naar de juiste weg, die wij in dit leven moeten gaan: naar elkaar; naar de ander; naar Jezus. Zoeken naar een weg die leidt naar een wereld, zoals die voor ons mensen bedoeld is.

Graag nodigt het CBO u uit, als belangstellende, (zoekende) ouder of (zoekend) personeelslid om verder te kijken bij de Stichting scholen voor Christelijk Basis Onderwijs te Zeist e.o. Meer informatie hierover vindt u op de website van CBO Zeist.