De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

De school

In 1985 opende Christelijke Basisschool (CBS) De Hoeksteen haar deuren op de Jagerlaan in het centrum van Zeist. De Hoeksteen staat voor iedereen open die zich in haar levensbeschouwing en manier van werken kan vinden. We bieden ruimte aan ieder individu en respecteren ieders mening en inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dat wordt zichtbaar in de omgang met elkaar, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst.

De naam is gekozen op grond van de volgende motieven:

 • Ons geloof is de hoeksteen van ons bestaan. De verhalen uit de bijbel zijn de inspiratiebron voor ons dagelijks leven.
 • In 1 Petrus 2: 6 staat: Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen, die door Mij is uitverkoren. En degene die op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Paulus schrijft hierover: "Jezus Christus zelf is de hoeksteen" (Efeziërs 2:20).
 • Het gezin wordt de hoeksteen van de samenleving genoemd. De school tracht een steentje daaraan bij te dragen.
 • De school staat op een hoek.
 • Het gebouw is in steen opgetrokken en in een hoekvorm gebouwd.

De school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen die in de buurt van het centrum wonen. De school heeft 9 basisgroepen met in totaal zo’n 220 leerlingen. In de onderbouw wordt gewerkt met zogenaamde 1/2 combinaties. Deze groepen werken in dezelfde perioden aan dezelfde projecten.

De kinderen worden vanaf groep 3 in leeftijdsgroepen geplaatst, maar vanaf groep 5 wordt er bij een aantal vakken klasoverstijgend gewerkt. De groepen bestaan gemiddeld uit zo’n 30 leerlingen. We proberen ervoor te zorgen dat er maximaal twee groepsleerkrachten voor een groep staan.

We bieden de leerlingen zo veel mogelijk onderwijs op maat. Hopelijk ervaart u de plezierige omgang die we met elkaar hebben en de fijne sfeer die er op school heerst ook op onze website.