De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Hoe bereiken we dit?

 • Wij besteden veel aandacht aan de kernvakken lezen, taal, spellen, rekenen en begrijpend lezen, waarbij we aansluiten bij het niveau van de leerlingen.
 • Naast het klassikale onderwijs werken we vanaf groep 5 regelmatig klasoverstijgend. Daarnaast bieden leerkrachten individuele ondersteuning aan kinderen die extra hulp of uitdaging nodig hebben.
 • We geven twee maal per week Kanjertraining.
 • We geven godsdienstlessen en besteden aandacht aan de christelijke tradities.
 • De kinderen krijgen vanaf groep 1 bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.
 • Er wordt in een aantal groepen muzieklessen verzorgd door een vakleerkracht muziek en er worden cultuurlessen gevolgd.
 • Er is een leerlingenraad, die mag meebeslissen over bepaalde onderwerpen.
 • Wij hebben vier fruitdagen per week.
 • Het team van leerkrachten wisselt kennis en ervaringen uit, houdt vakliteratuur bij en volgt waar nodig nascholing.
 • Er wordt op maandag, dinsdag en donderdag BSO verzorgd binnen de school door opvangorganisatie Kiekeboe.