De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Visie en kernwaarden

Visie:

Onze basis is de christelijke geloofsovertuiging met ruimte voor andere geloven. 
We werken op De Hoeksteen in units; unit 1-2, unit 3-4-5, unit 6-7-8. Dit heeft de volgende voordelen:
- Het geeft mogelijkheden tot een flexibelere groepsindeling, waardoor we beter in kunnen spelen op verschillen tussen kinderen.
- Het onderwijs kan beter aansluiten bij het niveau van het kind.
- Kinderen leren van elkaar, doordat kinderen van verschillende leeftijden samen leren en werken. 
- Leerkrachten van een unit werken samen en maken gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten. Dit komt het onderwijs ten goede, omdat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor een grotere groep kinderen.

*We werken ontwikkelingsgericht en hierdoor sluiten we aan bij het niveau van het kind. Vanaf groep 1/2 werken we groepsdoorbrekend wanneer dat een toegevoegde waarde heeft voor de kinderen.
*In alle groepen wordt thematisch en onderzoekend geleerd.
*Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Daarom zijn de kinderen eigenaar van hun ontwikkeling. We werken hiervoor met verschillende portfolio´s vanaf groep 1.
*We leren kinderen oplossingsgericht te handelen en maken daarbij gebruik van de Kanjertraining.
*Wij vinden openheid en korte communicatielijnen met leerlingen, ouders en leerkrachten belangrijk.
*Wij vinden de creatieve en lichamelijke ontwikkeling belangrijk. Vanaf groep 1 zetten we voor gym een vakleerkracht in en voor muziek, dans en toneel ons creatieve onderwijsassistente.
*Wij vinden een gezonde leefstijl belangrijk en daarom hebben wij vier fruitdagen per week.

Onze kernwaarden
- vertrouwen 
- samenwerken
- vernieuwend
- oplossingsgericht
- eigenaarschap