De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Begrijpend lezen

Om begrijpend te kunnen lezen, moet je vlot kunnen lezen. Daarom besteden we in groep 3 en 4 vooral aandacht aan het technisch leesniveau. Vanaf groep 5 starten we met begrijpend lezen.

Naast vlot kunnen lezen zijn ook de woordenschat en leesstrategieën belangrijk voor het begrijpend lezen. Kinderen leren begrijpend te lezen door een goede instructie van de leerkracht. De kinderen moeten leren hoe ze een tekst kunnen begrijpen. Daarom fungeert de leerkracht in de lessen begrijpend lezen als hardop denkend rolmodel.
Hardop denkend leert de leerkracht de kinderen wat ze moeten doen als ze een tekst niet begrijpen, zoals:

 • Aanpassen van de leessnelheid;
 • Doorlezen/herlezen/het woord uit elkaar halen;
 • Opzoeken (voorspellen) van de betekenis van een woord;
 • Verder lezen;
 • Nagaan of je de tekst hebt begrepen.

De kinderen leren hoe zij gebruik kunnen maken van de volgende leesstrategieën:

 • Voorspellen;
 • Ophelderen van onduidelijkheden;
 • Vragen stellen;
 • Samenvatten;
 • Relaties en verwijswoorden.

Per les staat er een leesstrategie centraal. De zwakkere begrijpend lezers zitten in de instructiegroep en nemen samen met de leerkracht de tekst en de opdrachten door. De andere kinderen werken in twee- of drietallen. Deze kinderen denken hardop en nemen samen de tekst en de opdrachten door. Voor deze kinderen is de leerkracht in eerste instantie model, later is hij meer een begeleider. Voor de zwakkere begrijpend lezers blijft hij model.

Vanaf groep 6 wordt er klasoverstijgend gewerkt, omdat we aan willen sluiten bij het niveau van het kind. Dit betekent dat sommige kinderen in een andere groep begrijpend lezen krijgen aangeboden, omdat ze wat meer moeite hebben met begrijpend lezen of er juist goed in zijn.

De leerkrachten maken gebruik van de interactieve methode ‘Nieuwsbegrip’. De leerlingen krijgen wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het actuele nieuws. Er is iedere week een basisles en een XL-les. Tijdens de XL-les komen verschillende soorten teksten aan de orde. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling.