De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Kanjertraining

Naast de cognitieve ontwikkeling vinden wij het ook heel belangrijk dat de kinderen zich in sociaal-emotioneel opzicht evenwichtig ontwikkelen. Daarom maken wij al meerdere jaren enthousiast gebruik van de Kanjertraining. Deze training heeft een zeer positief effect op de groep als geheel en op de individuele kinderen van de groep.

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Subdoelen zijn:

 • Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Versterking van sociale vaardigheden bij leerlingen;
 • Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten;
 • Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

Als gevolg van de training zal een kind minder last hebben van sociale stress. Ook op langere termijn is het effect van deze training merkbaar. Het blijkt namelijk dat veel kinderen zich na het volgen van de Kanjertraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Ook is het zelfvertrouwen van kinderen en de verbale communicatie van stille kinderen toegenomen. De pestproblematiek en de verbale agressie is afgenomen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

De kinderen moeten zich aan de volgende trainingsafspraken houden:

 • We vertrouwen elkaar;
 • We helpen elkaar;
 • We werken samen;
 • We hebben plezier;
 • We doen mee.

De kinderen worden regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Ze krijgen te horen wat de gevolgen zijn voor hun positie binnen de groep. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten. Daarnaast geven de kinderen elkaar ook complimenten en tips.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen ze dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de blauwe pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de blauwe pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op  een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk.

De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.

Wanneer ontstaan de echte problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. We vervallen dan in reacties, die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden plannen die ten koste gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met humor dat ten koste gaan van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar.

Op www.kanjertraining.nl vindt u meer informatie over de Kanjertraining.