De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Meerbegaafde leerlingen

Wanneer meerbegaafde leerlingen de basislesstof verwerkt hebben, bieden wij hen verrijkings- en verdiepingsstof aan. Deze bestaat o.a. uit opdrachten die door onze methodes aangeboden worden voor de meerbegaafde leerlingen. Daarnaast maken we ook gebruik van aanvullende materialen, die speciaal bestemd zijn voor meerbegaafde leerlingen.
Ieder half jaar wordt bekeken welke kinderen er in aanmerking komen voor het verrijken. Daarbij wordt gekeken naar de resultaten vaardigheidstoetsen en de methodegebonden toetsen. Tevens wordt er gekeken naar de werkhouding en het werktempo van de kinderen. Dit gebeurt allemaal in overleg met de intern begeleider. Het kan zijn dat een kind tijdens een periode mag verrijken, maar dat er op den duur weer overgegaan wordt op het reguliere onderwijsaanbod, omdat de toetsresultaten en/of de werkhouding van het kind uitwijzen dat hij niet meer in aanmerking komt voor het verrijken.

Daarnaast hebben we Leskracht nu zodanig ontwikkeld dat we hierin goed kunnen differentiëren. Per thema zijn er criteria opgesteld waaraan bijvoorbeeld een presentatie moet voldoen. Aan kinderen die meer aankunnen stellen we andere criteria waaraan zij moeten voldoen dan aan andere kinderen. We zien dat dit zeker een uitdaging is voor deze kinderen.