De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Spellingonderwijs

Spelling is voornamelijk een auditief gebeuren. Dat wil zeggen dat dit vooral met het gehoor gebeurt. De kinderen horen een woord. Voordat ze dit woord opschrijven, analyseren ze het woord. Dit doen ze door het woord op te delen in zogenaamde klankgroepen. Daarna bekijken ze welke spellingregels zij moeten toepassen. Hoe langer een woord, hoe meer spellingregels de kinderen moeten toepassen.
We besteden veel aandacht aan welke klank je aan het eind van een klankgroep hoort en welke spellingregel er dan van toepassing is.

In groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Staal”. Er wordt in de lessen aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
spelling
werkwoordspelling
grammatica

De kinderen leren een nieuwe categorie per week. Daarnaast worden de oude categorieën herhaald. Werkwoordspelling komt in Staal heel vroeg aan bod. Al in groep 4 wordt het werkwoord besproken. Vanaf groep 6 start Staal echt met werkwoordspelling en wordt er gebruik gemaakt van het werkwoordschema. Elke derde les in de week is een specifieke grammaticales.
Het goed voordoen (modeling) is belangrijk. Goede instructie voorkomt fouten. De spellinglessen bestaan voor het grootste deel uit directe instructie. Hierin speelt de leerkracht een belangrijke rol. Naast goede instructie is herhaling ook heel belangrijk. Daarom begint elke spellingles met het kort opfrissen van alle eerder geleerde spellingcategorieën en grammatica-onderdelen. Door het vele herhalen blijft de kennis actueel. Ieder blok duurt vier weken en heeft altijd dezelfde opbouw. In week 1, 2 en 3 wordt nieuwe leerstof aangeboden en eerder geleerde stof herhaald. In week 3 wordt er een toets afgenomen en in week 4 worden er leerstofonderdelen herhaald. Per week zijn er vijf lessen: vier spellinglessen en één les grammatica.