De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Technisch lezen

In groep 1 en 2 besteden we structureel aandacht aan het fonemisch bewustzijn. Er wordt gewerkt met de zogenaamde klankkast aan de hand van een prentenboek. De klankkast bestaat uit allerlei laatjes waarin opdrachten liggen. Voorbeelden van opdrachten zijn het herkennen van woorden in zinnen, het herkennen van letters of woordgroepen in woorden en het koppelen van letters aan klanken. Ook wordt er aan de hand van het prentenboek gewerkt aan andere aspecten van de taal, zoals de verhaalopbouw en de woordenschatontwikkeling. Met kinderen die moeite hebben met letters en klanken wordt er extra geoefend in de zogenaamde kleine kring. Op deze manier signaleert de leerkracht eventuele risicoleerlingen zo vroeg mogelijk en kan er op tijd de benodigde hulp worden gegeven. Hierdoor zal de overgang naar groep 3 soepeler verlopen.

In groep 3 wordt er gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen. Het merendeel van de kinderen krijgt de basisstof aangeboden. Kinderen die achterblijven, krijgen extra instructie en extra oefentijd. Kinderen die al verder zijn, krijgen uitdagend en verdiepend materiaal aangeboden. Ons doel is dat vrijwel alle kinderen eind groep 3 AVI-E3 beheersen.
In groep 4 wordt de leesontwikkeling voortgezet met de methode “Estafette”. Het merendeel van de kinderen krijgt de basisstof aangeboden. Kinderen die achterblijven, krijgen extra instructie en extra oefentijd. Kinderen die al verder zijn, krijgen uitdagend en verdiepend materiaal aangeboden, de zogenaamde Estafetteloper. Deze werkwijze wordt voortgezet in groep 5 en ons doel is dat begin groep 6 vrijwel alle kinderen over voldoende leesniveau beschikken.
Vanaf groep 6 is het belangrijk dat het lezen onderhouden wordt. Dat betekent dat er nog iedere dag in de groep gelezen wordt om eventuele terugval te voorkomen.
Daarnaast wordt er ook regelmatig aandacht besteed aan de leesmotivatie van kinderen. Zo leest de leerkracht veel voor, doen we mee aan de Kinderboekenweek, maken en presenteren de kinderen hun eigen boekendoos en wordt er meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd.