De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de schoolleiding. De instemmingbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de MR van CBS Ichthus/De Hoeksteen zijn in een reglement vastgelegd.

In de MR zijn zowel gekozen ouders als teamleden vertegenwoordigd. De Hoeksteen valt als nevenlocatie onder Ichthus. Daarom bestaat de MR uit minimaal drie teamleden en ouders van Ichthus en twee teamleden en ouders van De Hoeksteen. Zij vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. De directeur van Ichthus/De Hoeksteen neemt als adviseur deel aan deze vergaderingen.

Notulen
Bent u geïnteresseerd in de notulen van deze vergaderingen? Neemt u dan contact op met de MR via de hieronder vermelde contactgegevens.

Jaarverslag (2017/2018)
Bent u geïnteresseerd in het jaarverslag over de periode 2017/2018. Dit is te vinden op deze locatie.

Voor de Hoeksteen worden ouders gezocht om zich aan te melden. Meer informatie hierover is te vinden in deze brief.

Contact
Voor vragen en opmerkingen is de MR bereikbaar via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Samenstelling
De samenstelling van de MR is als volgt:

Personeelsgeleding CBS Ichthus

Sabine van Impelen

Annemarieke Bakker  (Voorzitter)

Janny Rademaker

Oudergeleding CBS Ichthus

Michael Wendel 

Maarten Berkhout 

Erik Boutkan

Personeelsgeleding CBS De Hoeksteen

Bianca van der Zon

Gea Adriaansen

Oudergeleding CBS De Hoeksteen

Miriam Cromwijk

Marco Boverhuis

GMR
Omdat het beleid voor veel schoolzaken voor alle scholen van de Stichting CBO Zeist gelijk is, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd, die zich over “bovenschoolse” onderwerpen buigt, zoals personeels- en aannamebeleid. De GMR bestaat meestal uit afgevaardigde MR-leden: per school een teamlid en een ouder.