De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de schoolleiding. De instemmingbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de MR van CBS De Hoeksteen zijn in een reglement vastgelegd.

In de MR zijn zowel gekozen ouders als teamleden vertegenwoordigd. De MR bestaat uit twee teamleden en twee ouders van De Hoeksteen. Zij vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. De directeur van De Hoeksteen neemt als adviseur deel aan deze vergaderingen.

Notulen
Bent u geïnteresseerd in de notulen van deze vergaderingen? Neemt u dan contact op met de MR via de hieronder vermelde contactgegevens.

Contact
Voor vragen en opmerkingen is de MR bereikbaar via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Personeelsgeleding CBS De Hoeksteen

Loes Venise

Jasmijn Lohuis

GMR
Omdat het beleid voor veel schoolzaken voor alle scholen van de Stichting CBO Zeist gelijk is, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd, die zich over “bovenschoolse” onderwerpen buigt, zoals personeels- en aannamebeleid. De GMR bestaat meestal uit afgevaardigde MR-leden: per school een teamlid en een ouder.