De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Ouderbijdrage

De Ouderraad van De Hoeksteen int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Uit deze bijdrage worden kosten betaald waarvoor het ministerie geen subsidie verstrekt. Zo staan er jaarlijks diverse leuke, leerzame, culturele en sportieve activiteiten op de kalender. Hiermee kan de school alle leerlingen net dat leuke extra geven.

Wat wordt er zoal georganiseerd?

 • Allerlei sportactiviteiten
 • Verkeersveiligheid, 2-jaarlijkse ANWB Streetwiseproject en de jaarlijkse fietscontrole
 • Sinterklaasfeest met verrassing
 • Vieringen van o.a. Kerst, Pasen en overige (christelijke) feesten
 • Excursies en cultuur
 • Avond4daagse
 • Afsluiting schooljaar
 • Afscheid groep 8

Aan het begin van elk nieuw schooljaar ontvangt u een brief van de Ouderraad met de vraag uw vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De vastgestelde ouderbijdrage bedraagt € 30 per kind. Deze bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0138698015 op naam van Ouderraad CBS De Hoeksteen. Vermeldt u alstublieft in de omschrijving de naam en groep van uw kind(eren).

Het is mogelijk dat het te betalen bedrag voor u te hoog is. U kunt in dat geval altijd contact met de schoolleiding opnemen om een passende regeling te treffen.