De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Oudercontacten

De school heeft een aantal vaste momenten waarop u het werk van uw kind kan bekijken en erover kan praten.

Afstemmingsgesprekken
Aan het begin van het schooljaar vinden er afstemmingsgesprekken plaats. Deze gesprekken zijn bedoeld om met elkaar kennis te maken als ouders en leerkrachten. In deze gesprekken staat de afstemming tussen de ouders en leerkrachten centraal. Graag horen de leerkrachten van de ouders hoe zij hun kind zien en waar de leerkrachten misschien extra aandacht aan moeten besteden. Ter voorbereiding op het gesprek vullen de ouders een formulier over hun kind in en wordt de vraag gesteld wat de verwachtingen van de ouders zijn naar de school toe. Alle ouders worden uitgenodigd voor deze gesprekken (want we willen graag met alle ouders praten).

Ouder/kind gesprekken
Om de ouders zo goed mogelijk over de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen op de hoogte te houden zijn er twee gespreksmomenten per schooljaar. Op deze avonden kunt u met de leerkrachten over de vorderingen van uw kind(eren) spreken. We vinden het fijn als uw kind bij deze gesprekken aanwezig is. U wordt hiervoor uitgenodigd via Het Hoekjournaal. Daarna kunt u intekenen via Parro. Als alles met uw kind(eren) naar wens verloopt, laten wij het aan u over al dan niet te komen. Indien echter de vooruitgang van uw kind voor ons aanleiding geeft tot zorgen, dan verzoekt een van de leerkrachten u om op school te komen. Datzelfde is het geval als er tussentijds opvallende zaken m.b.t. het gedrag of het leerproces van uw kind zich voordoen. De leerkracht zal u in een dergelijk geval via de mail of telefonisch benaderen. Het bovenstaande beschrijft wanneer wij u uitnodigen om contact te onderhouden. U kunt natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met een van de leerkrachten als u vragen hebt over de ontwikkeling van uw kind.

Inloopavond
Een à twee keer per schooljaar mogen de kinderen hun ouders het werk, de spelletjes en dergelijke laten zien. Ook is er altijd een kopje koffie voor de ouders en iets te drinken voor de kinderen.

Gewoon binnenlopen!
Kinderen willen graag laten zien wat ze op school allemaal gemaakt hebben en wat ze in hun schriftjes gedaan hebben. Voor schooltijd is hier geen tijd voor, maar na schooltijd bent u van harte welkom! Wij vinden het alleen maar leuk als u na schooltijd eens binnenloopt met uw kind. Er is dan ook de mogelijkheid om de leerkracht even wat vragen te stellen.