Missie & visie

Onze missie

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en zetten ons tot het uiterste in om de kwaliteiten van kinderen te ontwikkelen, zodat zij hiermee hun plek kunnen vinden in de dynamische samenleving.

Ons motto

Ieder kind telt en mag er zijn!

Onze visie

 • Onze basis is de christelijke geloofsovertuiging met ruimte voor andere geloven. 
 • We werken op De Hoeksteen in units; unit 1-2, unit 3-4-5, unit 6-7-8. Dit heeft de volgende voordelen:
  Een flexibelere groepsindeling, waardoor we beter in kunnen spelen op verschillen tussen kinderen.
  Onderwijs sluit beter aan bij het niveau van het kind.
  Kinderen leren van elkaar, doordat kinderen van verschillende leeftijden samen leren en werken. 
  Hogere kwaliteit van het onderwijs doordat leerkrachten van een unit samenwerken en gebruikmaken van elkaars expertise en kwaliteiten. 

Andere belangrijke onderdelen die bijdrage aan onze visie zijn:

 • Ontwikkelingsgericht werken, waardoor we aansluiten bij het niveau van het kind.
 • Groepsdoorbrekend werken vanaf groep 1/2 wanneer dat een toegevoegde waarde heeft voor de kinderen. 
 • Thematisch en onderzoekend leren in alle groepen.
 • Eigenaarschap van kinderen. Dit houdt in dat de kinderen ruimte krijgen om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. We werken hiervoor met verschillende portfolio´s vanaf groep 1.
 • Kinderen leren oplossingsgericht te handelen met behulp van de Kanjertraining.
 • Openheid en korte communicatielijnen met leerlingen, ouders en leerkrachten om zo goed mogelijk te communiceren.
 • De creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Vanaf groep 1 zetten we voor gym een vakleerkracht in en voor muziek, dans en toneel ons creatieve onderwijsassistente.
 • Een gezonde leefstijl en daarom hebben wij vier fruitdagen per week.
Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.