Ouderbijdrage

Bij ons op school kunt u als ouder ook een steentje bijdragen door middel van de ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage worden activiteiten betaald waarvoor het ministerie geen subsidie verstrekt. Zo staan er jaarlijks diverse leuke, leerzame, culturele en sportieve activiteiten op de kalender. Hiermee kan de school alle leerlingen net dat leuke extraatje geven. 

Waar de ouderbijdrage aan bijdraagt

✅ Allerlei sportactiviteiten
✅ Verkeersveiligheid, 2-jaarlijkse ANWB Streetwiseproject en de jaarlijkse fietscontrole
✅ Sinterklaasfeest met verrassing
✅ Vieringen van o.a. Kerst, Pasen en overige (christelijke) feesten
✅ Excursies en cultuur
✅ Avond4daagse
✅ Afsluiting schooljaar
✅ Afscheid groep 8

De bijdrage per kind

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een vast bedrag en zal geïnd en beheerd worden door de Ouderraad van De Hoeksteen. Aan het begin van elk nieuw schooljaar ontvangt u een brief van de Ouderraad met de vraag uw vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De vastgestelde ouderbijdrage bedraagt € 30 per kind. Deze bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL33.RABO.0138698015 op naam van Ouderraad CBS De Hoeksteen. Vermeldt u alstublieft in de omschrijving de naam en groep van uw kind(eren).

Het is mogelijk dat het te betalen bedrag voor u te hoog is. In dat geval is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de schoolleiding om een passende regeling te treffen.

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.