Verlofaanvraag

De leerplicht geldt voor alle leerlingen vanaf vijf jaar. Vanaf die leeftijd mogen de kinderen niet meer buiten de vakanties zonder reden afwezig zijn.

Er zijn omstandigheden waaronder verlof gegeven kan worden, bijvoorbeeld een familiejubileum of het overlijden van een familielid. Meer hierover vindt u in de Schoolgids en in de folder 'Leerrecht en Leerplicht' van het PLUZO (Platform Leerplicht Utrecht Zuid Oost).

Verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor kan het verlofaanvraagformulier worden gebruikt. De locatiemanager beoordeelt de aanvraag volgens het geldende beleid hieromtrent en informeert de aanvrager over de toe- of afgewezen verlofaanvraag. Ongeoorloofd verzuim wordt door de school gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.